ZALOG

Zalog odobravamo na temelju neke vaše vrijednosti na primjer umjetničke slike, tehnike ( mobitel, laptop, tablet, Playstation, TV... sa računom i garancijom), vrijednog sata, zlata, nalivpera, bicikla i sl. Iznos na koji procijenimo vaš predmet je iznos zaloga umanjen za postotak rezervacije za ponovnu kupnju. Prilikom odobravanja zaloga potpisuje se ugovor na rok od 30 dana. Ukoliko niste u mogućnosti otkupiti predmet u tom roku, zalog uvijek možete produljiti ponovnim plaćanjem rezervacije. Za ostvarivanje zaloga morate biti punoljetni i sa sobom imati važeći osobni dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu).


OTKUP

OTKUPLJUJEMO PO NAJBOLJIM CIJENAMA Otkupljujemo nalivpera, zlato, srebro, satove, vrijedne numizmatičke i filatelističke zbirke, značke,ordene, medalje, stare postere, LP ploče, stare, očuvane predmete koje imaju neku vrijednost.


PRODAJA

VELIKI IZBOR STVARI Treba vam novi laptop, mobitel, gitara, sat ili umjetnička slika? Kod nas sve to možete pronaći i do 70% jeftinije nego u ostalim dućanima. Dođite i bez obveze razgledajte naš zanimljivi asortiman


PRAVILA PRIVATNOSTI

Zalog Zagreb d.o.o. Slavenskog 1 Zagreb (dalje u tekstu Zalagaonica) sa osobitom pozornošću čuva svaki podatak koji se smatra poslovnom tajnom, te ga neće priopćiti trećim osobama ili omogućiti trećim osobama da ga koriste. Navedena obveza čuvanja poslovne tajne odnosi se na sve zaposlenike Zalagaonice Zagreb, članove tijela Zalagaonice Zagreb, te na druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju sa Zalagaonicom Zagreb ili za Zalagaonicu Zagreb imaju pristup povjerljivim podacima.Obveza čuvanja poslovne tajne postoji za vrijeme rada i nakon prestanka rada pojedine osobe u Zalagaonici, odnosno nakon prestanka svojstva djelatnika ili članstva u tijelima Zalagaonice, kao i nakon prestanka ugovornog odnosa o obavljanju poslova za Zalagaonicu Zagreb. Nama je na prvom mjestu poštivanje Vaše privatnosti. Vaši podaci smatraju se našom poslovnom tajnom. Informacije koje ste podijelili s nama ili ih upišemo prilikom zaloga, otkupa ili prodaje ni u kojem trenutku ne otkrivamo drugoj osobi , klijentu ili nekoj trećoj strani, niti ne objavljujemo vaše osobne podatke javno. Podaci koji se smatraju poslovnom tajnom ne smiju se priopćavati niti činiti dostupnim neovlaštenim osobama, ako posebnim zakonom nije što drugo određeno.Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi zaposlenici Zalagaonice Zagreb koji na bilo koji način saznaju za podatak koji se smatra poslovnom tajnom.Osobni podaci moraju biti bitni za postizanje utvrđene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha.